MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON
00021150100000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
sp13@miasto.szczecin.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sp13@miasto.szczecin.pl

Telefon kontaktowy
914647516

Data
2021-03-31

Miejscowość
Szczecin

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat
Powiat m. Szczecin

Gmina
M. Szczecin (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] TAK

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Szczecinie mieści się w
budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi
osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku szkoły prowadzą schody oraz podjazdy ułatwiające
przemieszczanie.

Szkoła posiada podwójne blokowane drzwi wejściowe
umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku.

Przy wejściu do budynku znajduje się winda do obsługi
wózków inwalidzkich. Przed drzwiami zamontowano dzwonek
ułatwiający kontakt z osobami obsługi.

W budynku na parterze oraz w zapleczu sanitarnym Sali gimnastycznej
znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na I piętrze budynku
jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których  podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url sp13.szczecin.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-17

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu
alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do
realizacji bieżących zadań.

Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie
internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają
szczegółowy opis.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

 

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

e. Przesyłanie faksów

[ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE
 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/03/2021 - 11:33 31/03/2021 - 11:44 32

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
31/03/2021 - 11:44 slewandowski Opublikowany
31/03/2021 - 11:38 slewandowski Opublikowany
31/03/2021 - 11:38 slewandowski Opublikowany
31/03/2021 - 09:35 slewandowski Opublikowany
31/03/2021 - 09:33 slewandowski Opublikowany
31/03/2021 - 09:22 slewandowski Opublikowany
08/03/2021 - 11:33 slewandowski Opublikowany