Zmiana Tytuł Autor Status
2023-10-25 14:35:28 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-09 10:01:00 Sprawozdanie finansowe za rok 2022 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:58:23 Rachunek zysków i strat 2018 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:57:48 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:57:17 Bilans za 2018 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:54:35 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:52:44 tabela GUS zobowiązania za 2019 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:51:52 Rachunek zysków i strat 2019 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:51:07 Załączniki 1-10 za 2019 rok sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:50:24 Informacja dodatkowa 2019 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:49:37 bilans 2019 sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 10:47:17 Bilans za 2020 rok wraz z dokumentami dodatkowymi sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-13 11:23:00 Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń szkolnych sp13@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 11:44:54 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:38:47 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:38:14 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:35:05 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:33:44 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:22:03 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-15 09:41:36 Statut jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:33:49 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 13:34:16 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:59:08 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:58:53 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:58:38 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:58:22 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:57:46 Statutu jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:56:39 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-02 11:38:04 Szkoła Podstawowa nr 13 slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany