Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Sprawozdanie finansowe za rok 2022 2022 09/05/2023 - 10:00
2 Bilans za 2020 rok wraz z dokumentami dodatkowymi 2020 14/07/2021 - 10:47
3 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 2019 14/07/2021 - 10:54
4 tabela GUS zobowiązania za 2019 2019 14/07/2021 - 10:52
5 Rachunek zysków i strat 2019 2019 14/07/2021 - 10:51
6 Załączniki 1-10 za 2019 rok 2019 14/07/2021 - 10:50
7 Informacja dodatkowa 2019 2019 14/07/2021 - 10:50
8 bilans 2019 2019 14/07/2021 - 10:49
9 Rachunek zysków i strat 2018 2018 14/07/2021 - 10:58
10 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 2018 14/07/2021 - 10:57